65. מסקנות מרעיון הפושינג גרביטי-גישת היקום הפשוט: פרצסיה ואיבוד משקל.